Πολιτική απορρήτου

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το ξενοδοχείο μας σέβεται τα προσωπικά δεδομένα κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας www.mavrodimos-guesthouse.gr (εφεξής “ο ιστότοπος”) και κάθε πελάτη / επισκέπτη του ξενοδοχείου μας. Αναγνωρίζουμε ότι η ιδιωτικότητα αποτελεί σημαντικό ζήτημα.

Η παρούσα δήλωση εξηγεί με σαφήνεια πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή / και που μας παρέχετε.

Ανατρέξτε σε αυτήν την Δήλωση για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς στην Ιστοσελίδα, μέσω γραπτών ή προφορικών επικοινωνιών μαζί μας, όταν επισκέπτεστε την ιδιοκτησία μας ή από άλλες πηγές ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και πώς συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και προστατεύουμε τις πληροφορίες / προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε.

Γενικά:

 • Σε κάθε σημείο επαφής ή επικοινωνίας με τους φιλοξενούμενούς μας και στη διεξαγωγή κάθε επικοινωνίας με την επιχείρησής μας, ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα.
 • Σύμφωνα με την υποχρέωση προστασίας της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικής ζωής των πληροφοριών που μας έχουν αναθέσει οι πελάτες μας, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να χρησιμοποιήουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είτε ηλεκτρονικά μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου είτε μετά από επικοινωνία / συνεργασία / αλληλεπίδραση με επισκέπτες.
 • Το ξενοδοχείο μας συλλέγει μόνο προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από εσάς για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας, να παρέχουμε πληροφορίες για υπηρεσίες και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Κάθε φορά που ζητούνται πρόσθετες πληροφορίες, θα ενημερώνεστε σχετικά. Διατηρούμε στα αρχεία μας και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:

Προσωπικά δεδομένα, π.χ. επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό διαβατηρίου ή/και ταυτότητας και ημερομηνία και τόπος έκδοσης.

Στοιχεία επικοινωνίας, π.χ. διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πληροφορίες για τις κάρτες του επισκέπτη όπως απαιτείται από τον ελληνικό νόμο για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,

Πληρωμή / Πληροφορίες πιστωτικής κάρτας, π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας, όνομα του κατόχου της κάρτας και περίοδος ισχύος

 • Το ξενοδοχείο μας συλλέγει πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες κατά την εγγραφή / check-in στο κατάλυμμά μας (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι αποκλειστικά, πληροφορίες για το αν η διαμονή είναι συμμετοχή σε προωθητική ενέργεια, πληροφορίες σχετικά με την αγορά και παραλαβή προϊόντων ή υπηρεσιών, προσωπικά χαρακτηριστικά, τις προτιμήσεις των επισκεπτών, τις προτιμήσεις σε μάρκετινγκ και επικοινωνία, τις προτιμήσεις δωματίων, τις ομάδες με τις οποίες ένας επισκέπτης συνδέεται με διαμονή σε ξενοδοχεία, τα είδη πληροφοριών που ο επισκέπτης επιλέγει να μας παράσχει ή που μπορούμε να αποκτήσουμε, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που απαιτούνται από την ελληνική νομοθεσία. Θα μπορούμε επίσης να χρησιμοποιηούμε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και άλλα μέτρα ασφαλείας που μας ανήκουν, τα οποία μπορεί να ηχογραφούν ή να καταγράφουν εικόνες των επισκεπτών και άλλους πελάτες που κινούνται σε δημόσιους χώρους του καταλύμματος, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το που βρίσκεστε κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο χώρο (μέσω καρτών και άλλων τεχνολογιών). Χρησιμοποιούμε επίσης τηλεόραση κλειστού κυκλώματος και άλλες τεχνολογίες που καταγράφουν ήχο ή/ και βίντεο για την προστασία του προσωπικού, των επισκεπτών και των υπολοίπων πελατών μας εντός της ιδιοκτησίας μας, όπου επιτρέπεται από το νόμο. Επιπλέον, μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες σε σχέση με υπηρεσίες επί ακινήτων, όπως ταξιδιωτικές συμβουλές, εκδρομές, δραστηριότητες, ενοικίαση εξοπλισμού κλπ.

Λεπτομερώς:

1. Συλλογή και σκοπός χρήσης προσωπικών δεδομένων

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο εάν επιλέξετε οικειοθελώς να τα παράσχετε – για παράδειγμα, εάν επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αν εγγραφείτε ως πελάτης των υπηρεσιών του ξενοδοχείου μας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή / και το κατάλυμμά μας.

Η χρήση των υπηρεσιών κρατήσεων που παρέχονται μέσω του Δικτυακού Τόπου απαιτεί την ικανότητα του ξενοδοχείου να επικοινωνήσει στη συνέχεια μαζί σας. Επομένως, κατά την εγγραφή σας στη μηχανή κράτησης του ιστότοπου, είναι απαραίτητο να δηλώσετε τα πραγματικά στοιχεία επικοινωνίας που θα ζητηθούν.

Με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται από την Ιστοσελίδα ή / και το κατάλυμμά μας, συναινείτε επίσης στην αποθήκευση και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός από όσα περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση, εκτός εάν λάβουμε την προηγούμενη άδειά σας ή εκτός εάν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι:

(α) η παροχή των υπηρεσιών που ζητάτε μέσω της Ιστοσελίδας ή / και του καταλύμματός μας, για την παραλαβή των οποίων απαιτείται η χρήση ή / και η επεξεργασία τους, π.χ. αιτήσεις κράτησης και η συνακόλουθη εφαρμογή των συμβατικών υποχρεώσεων, προκειμένου να εκτελεστούν,  και να τιμολογηθούν υπό τις καλύτερες συνθήκες και με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο,

(β) η προώθηση και εμπορία των υπηρεσιών που παρέχονται από το ξενοδοχείο μας είτε μέσω της Ιστοσελίδας είτε μέσω της ιδιοκτησίας μας

(γ) η διαχείριση της επιχειρηματικής σχέσης

(δ) η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και διευκόλυνση της διαδικασίας κράτησης, με στόχο τη διευκόλυνση του χρήστη και / ή τη διασφάλιση ότι το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για κάθε υπολογιστή.

Το ξενοδοχείο μας συλλέγει “ευαίσθητα” προσωπικά δεδομένα μόνο όταν προσφέρετε οικειοθελώς αυτά τα δεδομένα ή όταν αυτά τα στοιχεία απαιτούνται ή η συλλογή τους επιτρέπεται από το νόμο. Ο όρος “ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα” αναφέρεται σε πληροφορίες που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή σας, τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, με σκοπό τη μοναδική αναγνώριση. Σας συμβουλεύουμε να αποφύγετε την παροχή ευαίσθητων δεδομένων, εκτός εάν αυτό απαιτείται ή εάν συμφωνείτε με τη χρήση αυτών των δεδομένων από το ξενοδοχείο μας. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα υγείας που παρέχονται από εσάς για να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα και να ανταποκριθούμε στις ιδιαίτερες ανάγκες σας (π.χ. διατροφικές προτιμήσεις).

Το ξενοδοχείο μας δεν συλλέγει σκόπιμα προσωπικά στοιχεία από άτομα κάτω των 18 ετών. Ως γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας, παρακαλώ μην επιτρέπετε στα παιδιά σας να υποβάλλουν προσωπικά στοιχεία χωρίς τη ρητή άδειά σας.

Το ξενοδοχείο μας μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχει ή να σας προσφέρει ενημερωτικά δελτία, προωθητικές ενέργειες και ειδικές προσφορές, ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με υπηρεσίες καθώς και άλλα μηνύματα μάρκετινγκ σύμφωνα με τις προτιμήσεις επικοινωνίας που έχετε εκφράσει. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την παροχή μηνυμάτων, ειδοποιήσεων και επιβεβαιώσεων κρατήσεων, για να σας στείλουμε μηνύματα μάρκετινγκ και για ερευνητικούς (στατιστικούς σκοπούς). Μπορούμε επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμβατικής αλληλογραφίας, διαφήμισης μέσω διαδικτύου, κοινωνικών μέσων, τηλεφώνου, μηνυμάτων κειμένου (συμπεριλαμβανομένων SMS και MMS), ειδοποιήσεων push, μηνυμάτων εντός εφαρμογής και άλλων μέσων (συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων στη τηλεόραση του δωματίου σας).

Το ξενοδοχείο μας μπορεί επίσης να ζητήσει την άδειά σας για συγκεκριμένη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και μπορείτε είτε να δώσετε συγκατάθεση είτε να απορρίψετε αυτές τις χρήσεις. Εάν επιθυμείτε, θα μπορείτε να διαγραφείτε από τη σχετική λίστα παραληπτών ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε κάθε επικοινωνία. Αν αποφασίσετε να καταργήσετε την εγγραφή σας από μια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, αν και ίσως χρειαστούμε κάποιο χρόνο για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

2. Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και δικαιώματα σε αυτά

Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε για τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούνται από το ξενοδοχείο μας, τους παραλήπτες τους, τον σκοπό της συντήρησης και της επεξεργασίας τους, καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή διαγραφή τους, στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο τη διεύθυνση info@mavrodimos-guesthouse.gr από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε, επισυνάπτοντας ένα αντίγραφο της ταυτότητάς σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να επανεξετάζετε τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε και, γενικά, να ασκείτε οποιοδήποτε δικαίωμα που προβλέπεται από το νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτετε στο ξενοδοχείο μας μέσω της Ιστοσελίδας, είτε κατά την εγγραφή σας είτε σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, όπως ισχύει, καθώς και του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και της Οδηγίας 95/46 / ΕΚ, την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Αναλυτικά, διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά: κατόπιν αιτήματός σας, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
 • Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών σας δεδομένων – “δικαίωμα διόρθωσης”: Εάν μας ειδοποιήσετε, θα διορθώσουμε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς ή θα συμπληρώσουμε ελλιπή δεδομένα, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τα δεδομένα σου.
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων – “δικαίωμα διαγραφής / ξεχασμού”: κατόπιν αίτησής σας, θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Ωστόσο, ορισμένα συγκεκριμένα δεδομένα θα διαγραφούν μόνο μετά από μια καθορισμένη περίοδο κατοχής, για παράδειγμα επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις είμαστε υποχρεωμένοι νομικά να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας ή επειδή αυτά τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών μας έναντι σας.
 • Δικαίωμα αποκλεισμού των προσωπικών σας δεδομένων – “δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας”: σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, θα αποκλείσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αν το ζητήσετε. Περαιτέρω επεξεργασία αποκλεισμένων δεδομένων συμβαίνει μόνο σε πολύ περιορισμένο βαθμό.
 • Δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας: οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτή, μέχρι το σημείο απόσυρσης της συναίνεσής σας.
 • Δικαίωμα κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας: οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον, μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αν επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας βάσει ενός από τους νομικούς λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε ή 1 στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Αν αντιτεθείτε, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εφόσον δεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία. Η διαδικασία των δεδομένων σας για διαφημιστικούς σκοπούς δεν αποτελεί νόμιμο λόγο.

3. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το ξενοδοχείο μας δεν μοιράζεται ή δεν μεταδίδει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός αν αυτό απαιτείται για νόμιμους επαγγελματικούς σκοπούς και επιχειρηματικές ανάγκες για την ικανοποίηση των αιτημάτων σας ή / και αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από το Νόμο ή / και είναι απαραίτητο για την εφαρμογή τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα θα ελαχιστοποιείται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που απαιτείται να έχουν πρόσβαση για να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τους σκοπούς της συλλογής, της χρήσης και της επεξεργασίας τους, όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση. Το ξενοδοχείο μας μπορεί να μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διάφορες εταιρείες (τρίτα μέρη σε σχέση με εταιρικές συμφωνίες) ή παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν ανατεθεί στην υλοποίηση της διαδικασίας. Κάθε φορά που μοιράζουμε τα δεδομένα σας με τα προαναφερθέντα μέρη, θα διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται από μια συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων που έχει εισαχθεί από εμάς και το εν λόγω μέρος. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να προσδιοριστεί ή να αποκαλυφθεί το άτομο στο οποίο απευθύνονται για στατιστικούς, διαφημιστικούς, ερευνητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς, παρέχοντάς τους και σε τρίτους, π.χ. επιχειρήσεις ανάλυσης που είναι υπεύθυνες για την ολοκλήρωση των παραπάνω σκοπών.

Το ξενοδοχείο μας μπορεί να μεταφέρει συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα εκτός των γεωγραφικών ορίων σε άλλες εταιρείες που συνεργάζονται με αυτό ή / και να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα σε άλλη δικαιοδοσία από εκείνη στην οποία βρίσκεστε. Παρέχοντας τα προσωπικά τους  δεδομένα μέσω του διαδικτύου, οι επισκέπτες συναινούν στη μεταφορά ή / και στην αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων στο εξωτερικό. Παρόλο που οι νόμοι προστασίας των δεδομένων αυτών των διαφόρων χωρών ενδέχεται να διαφέρουν από αυτούς της χώρας σας, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση και σύμφωνα με το Νόμο.

Το ξενοδοχείο μας μπορεί να αποθηκεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε διαδυκτιακό σύννεφο (cloud). Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να διεξάγεται από έναν παροχέα υπηρεσιών cloud για λογαριασμό του ξενοδοχείου μας και τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν σε διαφορετικές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο.

Το ξενοδοχείο χρησιμοποιεί οργανωτικά και συμβατικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δύναται να επιβάλει παρόμοιες, αλλά λιγότερο περιοριστικές, απαιτήσεις στους παροχείς υπηρεσιών cloud, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σχετικά με την αποκλειστική επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για τους προαναφερόμενους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση.

4. Διατήρηση δεδομένων

Το ξενοδοχείο διατηρεί τα δεδομένα σας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη διαφόρων στόχων επεξεργασίας δεδομένων. Λαμβάνουμε υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια κατά την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων:

 • Αποθηκεύουμε τα δεδομένα εφόσον είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας.
 • Εάν έχουμε μια υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, μια συμβατική υποχρέωση ή άλλες παρόμοιες δεσμεύσεις να διατηρήσουμε τα δεδομένα ενός πελάτη, θα το διατηρήσουμε μέχρι την εκπλήρωση της υποχρέωσης.
 • Μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης, θα διατηρήσουμε ορισμένα στοιχεία για όσο διάστημα το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβάλει αξιώσεις έναντι του άλλου συμβαλλομένου μέρους.

5. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Το ξενοδοχείο μας θα λάβει εύλογα μέτρα για: (i) την προστασία προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή και (ii) τη διατήρηση έγκυρων και ενημερωμένων προσωπικών δεδομένων, ανάλογα με την περίπτωση.

Το ξενοδοχείο μας εφαρμόζει ειδικές διαδικασίες και οργάνωση για την ασφάλεια, προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες από απώλεια, κατάχρηση, αλλοίωση ή καταστροφή. Προσπαθούμε να απαιτούμε από τους συνεργάτες και τους παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους μοιράζουμε προσωπικά δεδομένα να καταβάλλουν και εκείνοι εύλογες προσπάθειες για να διατηρήσουμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων.

Το ξενοδοχείο μας καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διατηρήσει τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που χρειάζεται αυτά τα δεδομένα να αποθηκεύοναται ή μέχρι να ζητηθεί η απομάκρυνσή τους (αν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν πρέπει να διατηρηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

6. Αναθεωρήσεις της δήλωσης

Το ξενοδοχείο μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αναθεωρήσει περιοδικά αυτή τη Δήλωση, κατά την απόλυτη κρίση της. Εάν προκύψουν αλλαγές, το Ξενοδοχείο μας θα καταγράψει την ημερομηνία της τροποποίησης ή της αναθεώρησης αυτής της Δήλωσης και η ενημερωμένη Δήλωση θα ισχύσει για εσάς από την ημερομηνία αυτή. Σας ενθαρρύνουμε να εξετάζετε περιοδικά αυτή τη Δήλωση για να διερευνήσετε εάν υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων. Η χρήση του Δικτυακού Τόπου, οποιουδήποτε από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και / ή η παροχή της συγκατάθεσης για την ενημερωμένη Δήλωση μετά από τέτοιες αλλαγές συνιστά την αποδοχή σας της αναθεωρημένης Δήλωσης που ισχύει τότε.

Η δήλωση αυτή ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 25 Μαΐου 2018

7. Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις, παρατηρήσεις ή παράπονα σχετικά με το χειρισμό ή την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή θέλετε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να ασκήσετε οποιαδήποτε δικαιώματα σας ως υποκείμενο των δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@mavrodimos-guesthouse.gr